Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa V

Sáng ngày 28/11/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa V và kết quả thực hiện các kiến nghị sau phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện năm 2023. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện quan tâm, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND huyện chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Một số kiến nghị đã được giải quyết có kết quả hoặc nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể: Trong tổng số 28 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân huyện khóa V, đã có 02/28 kiến nghị được giải quyết xong, có kết quả cụ thể; 11/28 kiến nghị đã được chỉ đạo trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; 12/28 kiến nghị đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm, chưa hiệu quả sẽ tiếp tục được chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Các phòng chuyên môn báo cáo làm rõ thêm một số nội dung

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn của huyện đã báo cáo làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát, cũng như đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các phòng chuyên môn của huyền cần phối hợp chặt chẽ với các Ban, Tổ đại biểu hội đồng trong công tác khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng chuyên môn cần tập trung đảm bảo tiến độ về tài liệu gửi cho các Ban hội đồng để thẩm tra và gửi đến đại biểu hội đồng theo quy định.

Quốc Nghị