Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy

Chiều ngày 14/10/2020, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy (1930-2020). Đến dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

90 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy đã viết lên truyền thống vẻ vang, cùng toàn Đảng, toàn quân và dân tộc Việt Nam tạo nên những truyền thống quý báu, đó là: trung thành, tận tụy, chủ động, khoa học, thực tiễn, nêu cao tính chiến đấu và sức thuyết phục. Từ Trung ương đến địa phương đã vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Bám sát đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn của đất nước, góp phần vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sự phấn đấu, trưởng thành của ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy luôn gắn liền với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, tạo sự tin tưởng ngày càng cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Các thế hệ cán bộ, công chức các Ban Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc ngày càng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, công chức trong Ban Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy đã trở thành những cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn. Với những đóng góp của mình, tập thể Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy và nhiều cá nhân được các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, thế hệ trẻ công tác tại Ban tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển không ngừng của ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả NQ số 19 của Tỉnh ủy “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện có hiệu quả NQ TW 4 khóa (XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn đảng để phòng ngừa ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái,  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đổi mới về phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát động. Tăng cường công tác phối hợp trong các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy cùng cấp ủy cơ sở; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và sự nghiệp Văn phòng cấp ủy, công tác Kiểm tra”

Nhân dịp này, đã có 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và Kiểm tra”.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời