Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị duyệt chương trình công tác của cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023

Sáng ngày 9/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị duyệt chương trình công tác của cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Uỷ viên Ban Thường vụ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2023, Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Đầm Hà đã xây dựng Chương trình công tác năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể: 100% CBCCNLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Xây dựng Cơ quan văn hoá, Chi bộ HTTNV trở lên, Công đoàn cơ quan đạt HTXSNV. Xây dựng mô hình Dân vận khéo bằng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và huy động nguồn lực xã hội hóa kinh phí hỗ trợ giúp đỡ xã Quảng An, Quảng Lâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Bình, Tân Lập nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ và các đoàn thể xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc tiêu biểu hướng tới chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023). Thực hiện 01 cuộc giám sát thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 các xã, thị trấn” …

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Uỷ viên Ban Thường vụ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong năm 2023 cần tập trung xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh của đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với chương trình giảm nghèo. Duy trì hoạt động hiệu quả nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện, triển khai Nghị quyết và các chương trình công tác của chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tình hình thực tế. Nắm tình hình nhân dân, tham mưu thực hiện chính sách- pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân.                                                                       

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)