Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện

Chiều ngày 30/3/2022, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị –  xã hội huyện năm 2021, nhiệm vụ phối hợp năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa BTG Huyện ủy với UBND huyện và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2021, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2022.

Theo đó, năm 2021 UBND huyện và Ban Tuyên giáo huyện ủy đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của từng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở với UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được quan tâm; tăng cường thông tin hai chiều. Công tác định hướng thông tin, tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ chính và tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đời sống dân sinh của Nhân dân trong huyện, giúp các quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị chặt chẽ, toàn diện hơn. Mối quan hệ của các cơ quan, đơn vị và cơ sở được tăng cường; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp với UBND huyện. Công tác phối hợp được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các bên đã chủ động phối hợp trong việc đẩy mạnh các phong trào xây dựng NTM, giảm nghèo thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, GPMB, chế độ chính sách… Những kết quả công tác phối hợp đạt được trong năm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021 đề ra.

Các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình phối hợp; rút kinh nghiệm để công tác phối hợp được thực hiện tốt hơn.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, năm 2022 cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tư tưởng đến cán bộ đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện. Đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí cũng yêu cầu cần làm tốt công tác phòng chống dịch hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị văn minh. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện GPMB làm các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Phối hợp đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, giúp đỡ hộ thoát nghèo có địa chỉ.

Ký chương trình phối hợp giữa TT HĐND Huyện, UBND huyện với BTG Huyện ủy và Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội

Tại hội nghị, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy. lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện đã  ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời