Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 31/3, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về rà soát, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2022, định hướng đến năm 2025. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh, huyện Đầm Hà có 09 dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2021, định hướng đến năm 2025. Tổng số dự án do các Sở, ngành và UBND huyện đề xuất xây dựng Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2022 là 31 dự án mới. Trong đó: UBND Huyện đề xuất 31 dự án mới, chia làm 02 giai đoạn (giai đoạn năm 2022 là 19 dự án; Giai đoạn 2023-2025 là 12 dự án. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 07 dự án mới.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến, rà soát tổng thể các dự án; rà soát các căn cứ, địa điểm, thông tin của các dự án được đề xuất đưa vào danh mục thu hút đầu tư năm 2022, định hướng đến năm 2025; đánh giá hiện trạng, tính khả thi, khả năng được cập nhật trong Phương án phát triển cụm công nghiệp tại Quy hoạch tỉnh. Đồng thời điều chỉnh, thống nhất một số nội dung, danh sách dự án trong Danh mục năm 2021 tiếp tục đưa vào thu hút tại Danh mục năm 2022; thống nhất dự án mới thu hút tại Danh mục năm 2022.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời