Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 11/7/2020, huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Trong 5 năm qua, Huyện uỷ, HĐND – UBND huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tham gia hưởng ứng tạo không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp. Huyện Đầm Hà đã biểu dương khen thưởng hàng nghìn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đặc biệt có những trường hợp đạt những giải cao tại các cuộc thi khu vực và trong nước như trường hợp vận động viên Phạm Thị Huệ; năm 2019, huyện Đầm Hà được Thủ tướng Chính Phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua….

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Từ các phong trào thi đua trên đã góp phần làm tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 14,17% (tăng 0,17%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD, tăng 2,1 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 0,32 %; các xã Tân Lập, Dực Yên và Thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo. Đến nay, toàn huyện đã có 70% xã có nhà văn hóa xã; 50% nhà văn hóa thôn, bản, khu phố đạt chuẩn theo quy định; 66/76 thôn, bản, khu phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, bản, khu phố văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,8%. Toàn huyện đã có 7/8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Huyện hoàn thành Chương trình 135.

Hội nghị cũng đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác khen thưởng trong vòng 5 năm tới và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu hà, TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các tập thể, cá nhân, cac cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng  và tiếp tục đổi mới đối với công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, gắn với phong trào “xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” và gắn với các chương trình phát triển KT-XH của huyện và các xã, thị trấn; các cơ q, chất lượng, hiệu quảuan, đơn vị, doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm; đổi mới hoạt động truyền thông, định hướng, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; Hội đồng thi đua khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động và nhân dân cần ra sức thi đua, tận tụy với công việc để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy trao khen thưởng của tỉnh cho các tập thể, cá nhân

25 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được UBND huyện khen thưởng

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 25 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà