Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị cử tri thảo luận, lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 tại thôn Tân Trung, xã Tân Bình

Sáng ngày 21/5/2022, Ban công tác mặt trận thôn Tân Trung, xã Tân Bình tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận, lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025.  Đến dự có có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Tân Bình và sự tham gia của đại diện cử tri trên địa bàn thôn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Ban công tác mặt trận thôn công bố các Quyết định của UBND xã Tân Bình về ngày bầu cử, thành phần cử tri và thành lập Tổ bầu cử của thôn Tân Trung, đồng thời thông báo đến cử tri về tiêu chuẩn của Trưởng thôn, dự kiến danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Cử tri biểu quyết tín nhiệm cao đối với nhận sự được giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn tại hội nghị

Hội nghị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, dân chủ; các cử tri đại diện cho hộ gia đình trong thôn đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp đối với báo cáo kết quả hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-2022; đánh giá, nhận xét về các ứng cử viên do Ban công tác mặt trận thôn đề cử. Sau thảo luận, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đều nhất trí giới thiệu bà Lê Thị Hải – hiện là UV BCH Đoàn xã để ứng cử bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)