Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị cử tri lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 19/5/2022, Ban công tác mặt trận thôn Tây, xã Dực Yên tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận, lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã và đại diện cử tri của các hộ trong thôn.

Tại hội nghị, Ban công tác mặt trận thôn đã công bố các Quyết định của UBND xã Dực Yên về Ngày bầu cử, thành phần cử tri và thành lập Tổ bầu cử của thôn Tây. Đồng thời, Trưởng thôn cũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và thông báo đến cử tri về tiêu chuẩn của Trưởng thôn, dự kiến danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Cử tri tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

Cử tri biểu quyết thống nhất cao với danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử trưởng thôn do Ban CTMT thôn đề cử

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ các cử tri đại diện cho hộ gia đình trong thôn đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp đối với báo cáo kết quả hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-222; đánh giá, nhận xét về các ứng cử viên do Ban công tác MT thôn đề cử. Sau khi thảo luận, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đều nhất trí giới thiệu ông Trần Văn Thứ – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 để ứng cử bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời