Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng viên; giải pháp phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Chiều ngày 15/5, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị chuyên để về công tác phát triển Đảng viên; giải pháp phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Bí thư các chi bộ đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, Đảng bộ huyện hiện có có 34 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số 2.424 đảng viên.Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đầm Hà thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn kết nạp Đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là mỗi năm toàn huyện phấn đấu kết nạp ít nhất 105 đảng viên; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm, các cấp ủy đã tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng, đưa việc phát triển đảng viên là một trong những nội dung đánh giá chất lượng tổ chức đảng hàng năm. Quan tâm phát trển đảng viên là đoàn viên thanh niên, lao động ổn định ở thôn, bản, khu phố và công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là các chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trẻ có trình độ, tay nghề, uy tín. Từ tháng 6/2020 đến nay Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở, mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 802 quần chúng ưu tú, trong đó mở 8 lớp về đảng dành cho đoàn viên ưu tú khối trường THPT và tân binh nhập ngũ. Số đảng viên mới kết nạp không ngừng tăng. Quá trình thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp được 343 đảng viên, qua đó góp phần tăng cường củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân được Huyện ủy Đầm Hà quan tâm chú trọng. Huyện Đầm Hà hiện có 120 doanh nghiệp, số doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên là 39 doanh nghiệp. Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay đã có 7 doanh nghiệp có tổ chức đảng, trong đó số tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân là 5, từ năm 2020 đến nay đã kết nạp được 19 đảng viên tại các chi bộ kinh tế tư nhân. Chất lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp được nâng lên; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, những khó khăn vướng mắc trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên tại các chi bộ, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nhất là ở các chi bộ thôn, bản, khu phố; giải pháp phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, cố gắng những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên tại các chi, đảng bộ thời gian qua, trong đó tiêu biểu là Đảng bộ xã Quảng An và xã Tân Lập. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển đảng viên, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; Các Ban xây dựng Đảng tăng cường đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị để quần chúng có nhận thức đầy đủ về Đảng, thấy được niềm vinh dự, tự hào, quyền lợi trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo thực hiện việc rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát có giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo tiến độ kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu kế hoạch giao; các chi, Đảng bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện; Đảng bộ trường THPT Đầm Hà quan tâm bồi dưỡng kết nạp quẩn chúng ưu tú là các y, bác sĩ,  học sinh xuất sắc vào Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nhất là Đoàn Thanh niên bám sát chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Đảng, phối hợp với các xã, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động qua đó phát hiện các nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, rà soát, khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn quần chúng, lao động trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, lựa chọn người lao động kết nạp Đảng phải thực sự là người tiêu biểu, quần chúng có trình độ chuyên môn, tay nghề và người giữ các vị trí quản lý trong các doanh nghiệp; cả hệ thống chính trị cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác phát triển đảng viên mới góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu năm 2024 đề ra.

                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)