Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề về công tác “đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng”

Sáng ngày 24/10/2020, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề về công tác “đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng”. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Hân, TUV, GĐ Sở TT&TT tỉnh thông tin về các nội dung cụ thể như: cách để nhận diện các thông tin xấu, độc hại; một số thông tin xấu, độc lưu hành trên mạng xã hội ở nước ta; thủ đoạn của thông tin xấu, độc trên không gian mạng; phương thức sử dụng để tung thông tin xấu, độc hại của các thế lực, phần tử phẩn động chống phá trên mạng XH; mục tiêu chủ đạo và các giai đoạn trong xử lý thông tin xấu, độc; chọn phương tiện truyền thông để đấu tranh phản bác, phản biện với các thông tin xấu, độc; giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phẩn biện đối với các thôn tin xấu, độc trên không gian mạng…

Đồng chí Lê Ngọc Hân, TUV, GĐ Sở TT-TT tỉnh thông tin về các nội dung chuyên đề

Qua hội nghị, giúp cho các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan, phòng ban , các xã, thị trấn trên địa bàn có thêm được những hiểu biết về thủ đoạn của thông tin xấu, phương thức sử dụng để tung thông tin xấu, độc từ đó có thể nhận diện được, biết được các phương pháp phòng, chống và biết cách xử lý, phản bác, phản biện trước những thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà