Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên tháng 9

Ngày 3/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 để phổ biến một số nội dung quan trọng; định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, quán triệt triển khai Nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 5/8/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ anh ninh Quốc gia; Quyết định số 2265-QĐ/TU ngày 4/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh; thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và kết quả triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an Chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã 8 tháng năm 2020 và nhiệm vụ thời gian tới; quán triệt triển khai một số điểm mới trong chính sách thu thuế xây dựng cơ bản đối với cá nhân trên địa bàn huyện.

Công an huyện thông tin về tình hình ANTT, ATXH và kết quả triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an Chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã và nhiệm vụ thời gian tới

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức, phát động các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới; vận động nhân dân dân tập trung phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chương trình xây dựng nông thôn mới nhất là tại các xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, phấn đấu huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuyên truyền, chỉ đạo  tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của Đất nước, của tỉnh và của huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà