Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2019

Vừa qua, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đảng viên các Đảng bộ: Cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Công an, Quân sự huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,  đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt quy định số 179_ Quy định số 11 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo công an huyện thông tin tình hình đảm bảo an toàn giao thông

Lãnh đaọ công an huyện thông tin tình hình đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay. Triển khai quyết định số 1512-QĐ/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh. Thông tin về tình hình thời sự và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, đội ngũ báo cáo viên sẽ tiếp tục  tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; triển khai hành động theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Chính phủ, gắn với nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH năm 2019. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 14-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả phát triển KT-XH của đất nước, tỉnh cũng như các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn…

                                                  CTV.Minh Hải

 

 

 

 

 

Trả lời