Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 26/4, Ban CHQS huyện tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014-2019).

Sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, lực lượng tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Cuộc vận động gắn với những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức lan toả mạnh mẽ, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ; chất lượng tổng hợp và hiệu quả các mặt công tác được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thông qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo và hiệu quả như: Phong trào “Chung tay giúp đỡ đồng đội”, “Cán bộ, chiến sĩ tự học tiếng dân tộc”, “Cán bộ, đảng viên, miệng nói tay làm, nêu gương trong công việc”. Đặc biệt, trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” LLVT huyện đã đóng góp trên 4000 ngày công lao động, trên 600 triệu đồng, xây mới 05 nhà, sửa chữa 26 nhà, giúp 26 hộ thoát nghèo bền vững…

Thời gian tới, LLVT huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến kết hợp chặt chẽ với các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc từ cơ sở. Phát huy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban CHQS huyện đã tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                               CTV.(Minh Hải- Tiến Cường)