Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 9

Ngày 10/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tháng 9 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe báo cáo về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020; chủ trương đầu tư công các công trình, dự án đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021; cho ý kiến về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa IV; báo cáo giám sát kết quả đầu tư công giai đoạn 2016 -2020; công tác tổ chức cán bộ.

Các đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến bổ sung danh mục công trình, dự án; điều chỉnh tên công trình, dự án cho phù hợp; xem xét, rà soát lại các nguồn lực để xây dựng kế hoạch đầu tư công.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã  thống nhất một số nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2021. Trong đó, giảm danh mục công trình khu căn cứ chiến đấu tại xã Quảng Tân; bổ sung công trình Tuyến đường Trần Phú đến Trung tâm xã Dực Yên và tuyến đường phố Bắc Sơn đi chợ Trung tâm. Thống nhất chủ trương đầu tư công đối với các dự án khởi công năm 2021; làm rõ các nguồn lực, cân đối để giải ngân phù hợp; bổ sung, điều chỉnh tên gọi các dự án, công trình phù hợp với quy mô. Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa IV diễn ra vào ngày 14/9. Đối với báo cáo giám sát kết quả đầu tư công, trên cơ sở ý kiến tham gia của Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện. Trong đó, cần tập trung  phân tích làm rõ thêm một số kết quả, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đánh giá hiệu quả của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, HĐND trong triển khai thực hiện đầu tư công; công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; vai trò của các cơ quan làm chủ đầu tư.v.v.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)