Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10

Ngày 29/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tháng 10 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021; cho ý kiến về địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Công ty CP Đại Hưng Quảng Ninh; cho ý kiến về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa IV; Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và Quy định về luân chuyển cán bộ; công tác tổ chức cán bộ.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Các đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến sản xuất vụ Đông Xuân, phát triển, mở rộng diện tích trồng các cây sản phẩm OCOP; dự án nuôi nhuyễn thể, tình hình an ninh biển….

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã  thống nhất một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất vụ Mùa; Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và Quy định về luân chuyển cán bộ. Đối với kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí Thường vụ phụ trách các xã cần tập trung theo dõi, nắm tình hình cơ sở, vận động nhân dân tập trung gieo cấy một loại giống, chuyển đổi diện tích cấy các loại lúa cho năng suất thấp, thời gian thu hoạch dài sang các loại lúa ngắn ngày, cho năng suất cao; khuyến khích người dân trồng các loại rau màu, mở rộng diện tích gieo trồng vụ Đông, đưa vào trồng đại trà các giống lúa cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt như DDT100, DDT120…; BTV Huyện ủy đồng ý cho chủ trương dự án nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Công ty CP Đại Hưng Quảng Ninh, đây là dự án phù hợp với quy hoạch của huyện, các cơ quan chuyên môn cần chú ý đến môi trường nguồn nước, hệ thống luồng lạch, các thủ tục cần hoàn thiện đảm bảo đúng quy trình khi triển khai thực hiện dự án. Đối với 2 tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện, BTV Huyện ủy thống nhất nội dung này.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà