Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Ngày 23/1, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung, chương trình công tác. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy đã thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy. Theo đó, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 14- NQ/TU gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và chủ đề của huyện “xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”. Huy động các nguồn lực vào khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững. Gắn thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế và chủ đề của tỉnh, huyện và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy lưu ý cần bám sát kết luận của BTV tỉnh ủy,  trong đó xác định các mục tiêu một cách cụ thể, các nội dung, kế hoạch phải được thực hiện đồng nhất, có tính liên thông, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế, công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Phát triển lĩnh vực dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của huyện, triển khai đề án xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình”, sử dụng hiệu quả trang website huyendamha.vn, bộ nhận diện logo, thương hiệu Đầm Hà.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả gợi ý kiểm điểm các tập thể, cá nhân năm 2018; dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy và một số nội dung quan trọng khác.

                                                      CTV.Minh Hải