Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7 năm 2020

Chiều ngày 29/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Báo cáo về tình hình biên chế 6 tháng đầu năm; Tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/HU ngày 20/7/2016 (giai đoạn 2016 – 2020) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển chăn nuôi huyện Đầm Hà đến năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 114 KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia các ý kiến nhằm hoàn thiện Quy định về quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá về công tác sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, và tham gia ý kiến về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị  đối  với Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện bổ sung thêm căn cứ, tiêu chuẩn chung, rà soát lại quy định liên quan đến thi tuyển chức danh hiệu trưởng, hiệu phó các trường học, tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục tham gia ý kiến hoàn thiện tổng  kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/HU ngày 20/7/2016 (giai đoạn 2016 – 2020) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển chăn nuôi huyện Đầm Hà đến năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 114 KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)