Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5/2019

Ngày 9/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5/2019 để triển khai các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến 2030; Đề án bảo tồn, phát triển khu di tích khảo cổ – Lịch sử – Danh thắng, văn hóa cách mạng rừng cò, núi Hứa xã Đại Bình; Kết quả thực hiện thông báo 1215 – TB/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát công tác giao, cho thuê, xử lý, thu hồi đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản giao cho hộ gia đình cá nhân tháng 4/2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62 –KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và công tác tổ chức cán bộ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích tiềm năng, thế mạnh, các giải pháp pháp để phát triển du lịch huyện Đầm Hà; Các đại biểu đề nghị  bổ sung các thông tin, định hướng các nội dung, các hoạt động, mô hình cụ thể nhằm hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV. Về nội dung các báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung  đánh giá về thực trạng, đề nghị bổ sung số liệu, nhấn mạnh những kết quả đạt được, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với nội dung Chỉ thị về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, cần bổ sung thêm phần căn cứ, thể hiện rõ hơn các sự kiện. Nội dung Chỉ thị phải tập trung 8 nội dung trọng tâm như giáo dục lòng yêu nước, truyền thống 90 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của Đảng bộ huyện. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ gắn với chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác. Tổ chức các phong trào thi đua, hành động cách mạng gắn với các công trình, phần việc cụ thể, chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, rà soát các mô hình theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, phát triển các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Các chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện thắng lợi các nội dung của Chỉ thị. Về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đồng chí đề nghị về bố cục cần tập trung 3 nội dung đó là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện, cần lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng chương trình hành động phù hợp. Đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến 2030 đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cần bổ sung hoàn thiện nội dung Nghị quyết bám sát quy hoạch vùng huyện, bổ sung các quan điểm chỉ đạo, phần mục tiêu Nghị quyết cần bỏ các chi tiết quá nhỏ, mang tính liệt kê, về nhiệm vụ, giải pháp cần xác định người dân là chủ thể  trên cơ sở thu hút đầu tư vào địa bàn. Về nội dung các báo cáo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn Phòng Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo sớm trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)