Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để bàn và cho ý kiến về một số nội dung trong chương trình công tác tháng 4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến vào các nội dung: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 18/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản huyện đến năm 2020; Sửa đổi, bổ sung ban hành quy định về tổ chức và hoạt động cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 (giai đoạn 2019-2020); kết quả giám sát theo chương trình phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh đối với Đảng ủy quân sự huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự- quốc phòng địa phương và đối với các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự huyện về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đánh giá sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình cơ quan Tổ chức- Nội vụ, Kiểm tra- Thanh tra, cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; công tác tổ chức cán bộ.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ với từng nội dung công việc cụ thể, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan tham mưu cần căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện, cập nhật lại các số liệu báo cáo cho phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc liên quan. Tập trung thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Đề án 196; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, triển khai giới thiệu các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tới đông đảo người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp các hộ có hướng phấn đấu, thêm động lực vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đối với Đánh giá sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình cơ quan Tổ chức- Nội vụ, Kiểm tra- Thanh tra, cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện cần tiếp tục hoàn thiện và chi tiết đề ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề dự kiến vào ngày 26/4.

                                                              CTV.Minh Hải