Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 12/2019

Chiều ngày 18/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm được phân công cho các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo huyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 816-QĐ/HU ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trên tinh thần phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường tính tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được phân công, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo huyện còn tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền tại các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Trong quá trình triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong năm 2019, huyện Đầm Hà đã hoàn thành và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.082 tỷ đồng, đạt 100,4% mức kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 768,7 tỷ đồng, đạt 145,8% mức kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 814 tỷ đồng… Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm; chất lượng các tiêu chí, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng, duy trì ANTT được đảm bảo… Hiện toàn huyện giảm còn 49 số hộ nghèo (0,45% dân số) và 326 hộ cận nghèo (3% dân số), vượt so với kế hoạch tỉnh, huyện đề ra đầu năm. Các xã Dực Yên, Tân Lập, thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo. Chủ đề công tác năm 2019 được huyện triển khai thực hiện với nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy dịch vụ, du lịch của địa phương tăng trưởng mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu văn phòng Huyện ủy tiếp thu những ý kiến góp ý,  bổ sung phần đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm; đối với vai trò của từng đồng chí ủy viên BTV ở từng lĩnh vực, vị trí công tác. Trong chương trình làm việc, hội nghị sẽ tiếp tục kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2019 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

                                               Minh Hải

Trả lời