Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 19/11/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; cho ý kiến về địa điểm lập quy hoạch chi tiết dự án Khu trụ sở văn phòng đại diện kết hợp dịch vụ, thương mại và khách sạn tại thị trấn Đầm Hà. Nghe báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng của đơn vị và của huyện; việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc; quy chế quy định phân công nhiệm vụ; xây dựng chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy huyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng, 1 năm. Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Các đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng mở rộng thị trấn, xây dựng quy chế làm việc, kiểm tra, giám sát toàn khóa….

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã  thống nhất một số nội dung liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020; kết quả giám sát việc xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng của đơn vị và của huyện; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; BTV Huyện ủy đồng ý cho chủ trương về địa điểm lập quy hoạch chi tiết dự án Khu trụ sở văn phòng đại diện kết hợp dịch vụ, thương mại và khách sạn tại thị trấn Đầm Hà. Đối với điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung các ý kiến của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cập nhật đầy đủ các số liệu mới vào quy hoạch, bổ sung thêm các căn cứ để xây dựng quy hoạch, tính toán lại các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện cho hợp lý; cần tính toán lại để đề xuất các vùng phát triển trong quy hoạch cho hợp lý; nghiên cứu đưa nhà máy xử lý nước thải ra ngoài khu vực thị trấn. Đơn vị tư vấn và Phòng kinh tế, hạ tầng cần tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch để trình BCH Đảng bộ huyện thông qua trong thời gian tới. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến vào quy hoạch vùng huyện và quy hoạch mở rộng thị trấn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà