Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 8/3, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đon vị, các xã, thị trấn liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung:  Phương án cụ thể triển khai “Không gian văn hóa” tại phố ẩm thực đêm Thị trấn Đầm Hà; Kết quả, tiến độ triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của cấp ủy huyện về giao khu vực biển; rà soát quy hoạch cán bộ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) và công tác cán bộ.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương đánh giá cao sự chủ động, chỉ đạo của UBND huyện trong việc triển khai chủ trương của cấp ủy về “Không gian văn hóa” tại phố ẩm thực đêm thị trấn Đầm Hà. Để duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của phố ẩm thực đêm Đầm Hà, UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo đa dạng hóa các hoạt động của phố ẩm thực đêm gắn với quảng bá, giới thiệu phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; phát huy vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gắn với tăng cường tham gia của xã hội vào việc thực hiện phương án “Không gian văn hóa” tại phố ẩm thực thị trấn Đầm Hà; có sự gắn kết giữa Trung tâm huyện với các xã trong huyện; gắn kết giữa phố ẩm thực đêm với các công trình văn hóa như Trung tâm văn hóa, thư viện, Quảng trường 28/1, từng bước nâng tầm hoạt động của phố ẩm thực đêm thị trấn Đầm Hà; chỉ đạo các địa phương sưu tầm đưa vào hoạt động các nhà truyền thống, triển khai xây dựng Đề án văn hóa như lễ cấp sắc, lễ Đại phan, ngày hội kiêng gió, Hát nhà tơ để lưu trữ truyền thống văn hóa của người dân Đầm Hà; mời các nghệ sĩ là con em Đầm Hà tham gia biểu diễn tại phố ẩm thực đêm; đa dạng các trò chơi dân gian truyền thống; giới thiệu các bài hát về Đầm Hà tại phố ẩm thực đêm; phát huy các món ăn truyền thống tại phố ẩm thực; già soát lại địa điểm bố trí giới thiệu các sản phẩm OCOP cho phù hợp.

Về tiến độ triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của cấp ủy huyện về giao khu vực biển, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đây là giai đoạn cao điểm để UBND huyện, các xã có biển, các ngành liên quan tập trung thực hiện phương án giao biển; không để xảy ra vi phạm, tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, có cơ chế chỉ đạo hoạt động của các HTX đảm bảo đúng hướng và có hiệu quả; bí thư, chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện gây mất ANTT, để xảy ra tiêu cực, vi phạm tại địa bàn quản lý; UBND huyện chỉ đạo các xã tập trung thực hiện giao khu vực biển cho các HTX, đối tượng tham gia HTX là người đang nuôi biển, người của địa phương có nhu cầu; thực hiện bằng hình thức bốc thăm để đảm bảo công bằng, có hình thức ưu tiên những hộ thực hiện đúng quy định, chủ trương của tỉnh, huyện về nuôi biển; tập trung hoàn thiện các hồ sơ các HTX sớm, nhanh, gọn; chỉ đạo các HTX về việc phân diện tích cho các xã viên, phân khu vực, phương án bốc thăm; UBND huyện báo cáo việc thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận của UBND tỉnh về nuôi biển; chỉ đạo xây dựng nội quy của HTX, Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm HTX, quy chế quản lý tài sản, tài chính; hướng dẫn đưa các HTX vào hoạt động đúng quy định; Thành lập tổ giám sát quá trình thực hiện công tác giao biển.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)