Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Trong 02 ngày 20-21/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Qua nghe báo cáo, các đại biểu thống nhất, về công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tế của địa phương; bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 20-NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Huyện ủy với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 10,5%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 4,8%; Thương mại, dịch vụ tăng 7%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 60% (cao nhất từ trước đến nay). Công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo khí thế phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện hưởng ứng tham gia; lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng cao; an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội… được đảm bảo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả năm 2019, các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng lưu ý một số nội dung thời gian tới cần quan tâm, như: công tác vệ sinh môi trường; tình hình dịch bệnh trên gia súc; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển thương hiệu gà bản Đầm Hà; công tác phát triển Đảng….

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong công tác xây dựng Đảng cần triển khai và tổ chức phong trào thi đua trong toàn huyện hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.Trong đó, quan tâm đến vấn đề rà soát lại đội ngũ cán bộ; xây dựng nguồn và kết nạp lớp đảng viên mới. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về: Sinh hoạt chi bộ, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo,… Công tác giám sát thông qua tổ chức chính trị xã hội phải được tăng cường hơn nữa.Về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, cần rà roát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và thực hiện chủ đề công tác 6 tháng đầu năm từ đó xây dựng các giải pháp rõ nét, hiệu quả để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các ban, ngành, xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX. Đồng thời, vận động nhân dân phát triển các sản phẩm Ocop, thương hiệu gà bản Đầm Hà; chương trình xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm. Song song với đó, cần tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo rà soát công tác cán bộ theo công văn số 1856-CV/TU; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; Công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện khóa IV và một số nội dung quan trong khác.

                                               CTV.Minh Hải