Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

6 tháng đầu năm thu ngân sách của huyện tăng 60% cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Đầm Hà đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện đảm bảo đạt, vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 60% so với cùng kỳ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và công tác điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đã có kết quả đáng khích lệ, tăng cao so với cùng kỳ, nên việc điều hành cân đối thu chi ngân sách được chủ động; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (phần huyện giao thu) ước đạt: 30.296 triệu đồng, bằng 64% dự toán tỉnh giao, bằng 58% dự toán huyện giao, tăng 60% so với cùng kỳ. Có 6/9 khoản thu thực hiện đạt trên 50% so với dự toán tỉnh, HĐND huyện giao và tăng cao so với cùng kỳ là thuế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền thuê mặt đất mặt nước; phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.

Đây sẽ là tiền đề để huyện Đầm Hà phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

 

                                      Mai Thắm(Trung tâm TT&VH Đầm Hà)