Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 10 tháng, ước cả năm 2023, công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2024; Báo cáo đề xuất một số chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Kết quả triển khai đề án trồng cây ăn quả 10 tháng năm 2023; Phương án giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số theo thông báo kết luận số 1060 – TB/HU ngày 22/8/2023 của Thường trực Huyện ủy và chỉ đạo của tỉnh; Kết quả rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức theo thông báo kết luận số 1054 – TB/HU ngày 17/8/2023 của thường trực Huyện ủy và triển khai nghị định số 33 – NĐ/CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; Kết quả giám sát đối với một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 23– NQ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 10 – NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo tập trung giải ngân, quyết toán các công trình, phân tích làm rõ các dự án giải ngân còn chậm tiến độ, có giải pháp đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030, và kiểm kê rừng, quan tâm đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tập trung hoàn thành quy hoạch chung các xã, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Rà soát các thủ tục về đất đai, quy hoạch, các thủ tục đầu tư công, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024;

Đối với việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát kết quả năm 2023 và chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu tỉnh giao, rà soát, dự báo, định hướng chỉ tiêu năm 2024, trong đó quan tâm đến chỉ tiêu thu ngân sách và các chỉ tiêu về xã hội; xây dựng giải pháp, lộ trình cụ thể để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 đề ra. Đối với các nội dung khác, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023 với quyết tâm cao nhất.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)