Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 26/10, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về phương án giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Thông báo Kết luận số 1060-TB/HU ngày 22/8/2023 của Thường trực Huyện uỷ và chỉ đạo của Tỉnh. Theo báo cáo, tổng diện tích đất rừng của huyện Đầm Hà là 20.479,36 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 7.502,04 ha, đất rừng sản xuất là 12.977,32 ha, không có đất rừng đặc dụng. Diện tích đã thực hiện giao đất, thuê đất là: 18.045,20ha; diện tích người dân đang quản lý, sử dụng nhưng chưa được giao đất, thuê đất là: 755,39ha/308 hộ, trong đó có 655,962ha/ 226 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đang quản lý, sử dụng. Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với các diện tích do UBND các xã, thị trấn đang quản lý cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017,  UBND huyện Đầm Hà đã thành lập Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng của huyện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để triển khai thực hiện. Đến nay, tổng số hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện giao đất, thuê đất theo đề án là 382 hộ với diện tích là 883,66 ha. Trong đó thực hiện giao đất, thuê đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 279 hộ/ 733,0409 ha. Diện tích trong đề án giao đất, giao rừng đã được duyệt nhưng chưa thực hiện là: 428,668 ha.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận đối với nội dung này, UBND huyện chỉ đạo: các xã rà soát lại hiện trạng, nhu cầu, diện tích gửi số liệu để phòng Tài nguyên & môi trường tổng hợp, tham mưu hoàn thiện phương án tổng thể. Trong đó, đánh giá hiện trạng, khái quát tổng thể đối với việc thực hiện giao đất, giao rừng; hiện trạng đất đang sử dụng trong cộng đồng dân cư; diện tích đất chưa được giao do xã quản lý; diện tích đất ở và quỹ đất giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; các vụ việc còn đang tồn tại. Làm rõ mục đích, yêu cầu, phương án cụ thể, tiến độ, thời gian, đơn vị thực hiện.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2023; kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2024; báo cáo đề xuất một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; kết quả rà soát, sắp xếp cán bộ công chức theo Thông báo Kết luận số 1054-TB/HU ngày 17/8/2023 của Thường trực Huyện uỷ và triển khai Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)