Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 19/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Đề án về công tác Kiểm tra giám sát theo Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 20/9/2022 của BTV Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiểu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã trình bày dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 20/9/2022 của BTV Tỉnh ủy, với các nhóm chỉ tiêu, giải pháp cụ thể bám sát các nhóm chỉ tiêu, giải pháp trong Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 29/8/2022 của Huyện ủy Đầm Hà và có bổ sung thêm một số nội dung như: Đối với chỉ tiêu giai đoạn 2022-2025 bổ sung thêm nội dung: chi bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 90% đảng viên sinh hoạt ở chi bộ. Đối với chỉ tiêu giai đoạn 2025-2030 bổ sung thêm nội dung: 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực theo quy định của ngành, cơ quan, đơn vị; chi bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên sinh hoạt ở chi bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất ban hành một Kế hoạch để triển khai thực hiện QĐ số 750-QĐ/TU ngày 20/9/2022 của BTV Tỉnh ủy, trong đó kết cấu văn bảo theo kết cấu của một KH gồm mục đích yêu cầu, mục tiêu, giải pháp thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong công tác phối hợp thực hiện với một số đơn vị; từng nội dung một cần ghi rõ, cụ thể ra để triển khai thực hiện để tránh bị trùng với một số nội dung của Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 29/8/2022 của Huyện ủy Đầm Hà. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong BTV Huyện ủy để hoàn chỉnh KH này để trình thông qua trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị