Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về phương án triển khai Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 26/8/2022 của Huyện ủy Đầm Hà về thực hiện thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khóa XII. Theo đó, đã tập trung đánh giá đặc điểm tình hình, thực trạng, biên chế, hiệu quả hoạt động; các phương án cụ thể thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc khối chính quyền huyện.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: thống nhất dừng thí điểm các mô hình theo thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 26/8/2022 của Huyện ủy; thống nhất nội dung phương án sắp xếp, số lượng các cơ quan ban Đảng, phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, số lượng biên chế, cơ cấu, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)