Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Sáng ngày 25/7, BTV Huyện ủy đã dự họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến về các nội dung: Phương án thuê khu vực biển; Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện “Về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đảo Đá dựng tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh”.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận các nội dung này tại cuộc họp, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp xã, các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích hợp các khu vực sử dụng bãi triều, mặt nước biển vào Quy hoạch Tỉnh, Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đảm bảo đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân các xã: Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình rà soát, kiểm tra, xác nhận các cá nhân thường trú trên địa bàn có nhu cầu được giao khu vực biển mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản. Hướng dẫn các cá nhân hoàn thiện thủ tục thuê đất, bãi triều, mặt nước, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, hành vi lấn chiếm đất bãi triều, mặt nước, khu vực biển của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Đối với nội dung khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đảo Đá dựng tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều chỉnh, chỉnh sửa quy hoạch sao cho phù hợp với quy hoạch mới, bám sát quy hoạch vùng huyện. Giữ nguyên rừng nguyên sinh, bãi đá, bãi tắm tự nhiên. Phải đảm bảo vệ sinh rác thải, an ninh – trật tự trong vùng.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về: Đề án thành lập khu bảo tồn loài, sinh cảnh Quảng Nam Châu của tỉnh Quảng Ninh; Kết quả kiểm điểm của các đơn vị và kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 257-TB/UBKTTU ngày 28/4/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với cấp ủy các địa phương Cẩm Phả, Đầm Hà, Cô Tô về lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong thực hiện công tác cán bộ 2 năm 2020, 2021 – Thông báo số 278-TB/UBKTTU ngày 31/5/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; Công tác chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)