Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Ngày 28/6, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường- TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về đề án phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giáo dục tập chung nguồn lực ưu tiên xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên đủ và đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, ưu tiên tuyển, cử, bố trí giáo viên là người địa phương; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Sắp xếp, bố trí hợp lý hệ thống trường, lớp khoa học, hợp lý, tinh gọn nhưng vừa đảm bảo tiêu chí theo quy định, vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con, em nhân dân. Từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Duy trì 100% trường đạt chuẩn mức độ 1; đến năm 2025 mỗi xã có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2. Nhấn mạnh vào nhiệm vụ giải pháp, tạo sự đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực của huyện; với mục tiêu chính là giáo dục, đào tạo con người hoàn thiện nhân cách, có trí thức, trí tuệ, năng lực trình độ chuyên môn vì mục đích chung là xây dựng huyện Đầm Hà phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.

Cho ý kiến về đề án phát triển hệ thống giao thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện nhằm thực hiện hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện Đầm Hà. Làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư các tuyến đường chưa chủ lực định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện theo lộ trình thứ tự ưu tiên. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ đạt mục tiêu tiềm cận với đường đô thị.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường yêu cầu Đề án “phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cần quan tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án (Hoàn thành trong quý III/2022). Ban hành các quy định liên quan đến việc tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân vào quá trình thực hiện.  Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện, tăng cường giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan. Đề án phát triển hệ thống giao thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo dõi đầu tư xây dựng công trình giao thông của địa phương. Triển khai quy hoạch cụ thể cho các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là các công trình được Tỉnh phê duyệt quy hoạch, các công trình tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện.