Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện lần thứ 17

Ngày  29/6, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 17,  nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng, huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; kịp thời quán triệt, học tập các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố; tổ chức thành công bầu Trưởng thôn, bản, khu phố đảm bảo đúng quy định, phát huy dân chủ, thống nhất cao; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.330 tỷ đồng, bằng 48,19% KH, tăng 22,6% CK. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 21/6/2022 đạt 75.788 triệu đồng, bằng 39,8% dự toán tỉnh giao, bằng 31,4% dự toán huyện giao, bằng 145,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Huyện đã hoàn thành 25/38 chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường. Huyện đã hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch một số dự án đầu tư công năm 2022; triển khai lập và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án, công trình đầu tư công năm 2022. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-Q/HU, ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Quy định về khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên, Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định về chế độ thông tin báo cáo của BCH Đảng bộ huyện. Các báo cáo, tờ trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm;  Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; Tờ trình “Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021”; Tờ trình “Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2023”. Cho ý kiến về Đề án phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển hệ thống giao thông huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các đại biểu chất vấn tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức – cán bộ, y tế – giáo dục, tuyên giáo, tài chính ngân sách, quy hoạch, đầu tư, cải cách hành chính.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người đủ điều kiện. Đối với công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết các cấp; chú trọng công tác phê bình và tự phê bình; hoàn thành việc biên soạn, xuất bản tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử huyện Đầm Hà; triển khai Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa trong Đảng; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; thành lập chi bộ ngoài Nhà nước theo kế hoạch; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội theo hướng rõ người, rõ việc. Vè phát triển kinh tế, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; tăng cường các giải pháp nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)