Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư

Trong 2 ngày (2-3/7/2020), Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư (kỳ họp mở rộng) để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và bàn, cho ý kiến về một số nội dung. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và đạt được nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện nghị quyết. Tăng cường thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên để nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm. Công tác chỉ đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực trong công tác giám sát, nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện xong việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công các cải cách hành chính; năm 2019 chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3 toàn tỉnh; chỉ số SIPAS xếp thứ 4 toàn tỉnh; chỉ số DGI xếp thứ 6 toàn tỉnh. Kinh tế được tập trung phát triển theo hướng bền vững, trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.095 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch, tăng 9,8% cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 566 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 720 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 được tập trung chỉ đạo; thực hiện quyết liệt do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Chương trình nông thôn mới, chương trình 135 được chủ động triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung: kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020; chương trình công tác toàn khóa của BCH, BTV Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản…

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy Đầm Hà đối với công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí đề nghị, BCH, BTV Huyện ủy Đầm Hà cần tập trung rà soát, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp với thực tiễn địa phương; Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện cần tham mưu tích cực cho BTV Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn; Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm tham mưu cho cấp ủy giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, đặc biệt đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đối với công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện NQ 07 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020; đối với NQ 06 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 sẽ ban hành một NQ để tiếp tục thực hiện; cần quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát sau Đại hội đảng bộ các cấp, tăng cường kiểm gtra, giám sát toàn khóa và hàng năm, cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đặc biệt đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19, dịch tả lợn Châu Phi; hoàn thành chương trình xây dựng NTM cấp huyện đảm bảo bền vững, các xã tập trung hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao theo kế hoạch; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, vận động nhân dân chủ động gieo trồng theo đúng thời vụ, phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm; tập trung phối hợp triển khai các dự án lớn trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đảm bảo hoàn thành thu ngân sách theo kế hoạch; rà soát, đảm bảo quản lý tốt vấn đề môi trường, thực hiện tốt chỉ thị 18 về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục giải quyết tốt việc làm cho người lao động, tập trung thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; tuyên truyền sâu rộng bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà, tập trung GPMB cao tốc Vân Đồn – Móng Cái giai đonạ 2; quan tâm đến công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh – quốc phòng, phòng chống TTTKCN trong mùa mưa lũ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà