Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười hai

Ngày 18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ Mười hai để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã nghe và cho ý kiến về Tờ trình xin chủ trương Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà; Quy hoạch Quảng trường 28/1.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Theo đó, Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhất quán với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quy hoạch hiện hành; bố trí lại diện tích cho hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng… kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện có và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đang triển khai thực hiện; âng cấp đô thị, đảm bảo các điều kiện theo về phân loại đô thị. Với mục tiêu xây dựng  Thị trấn huyện Đầm Hà trở thành đô thị loại IV vào năm 2030,  hướng tới là đô thị loại III và năm 2050; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và dịch vụ của huyện Đầm Hà, có môi trường sinh thái, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội chất lượng cao, trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật…trong khu vực. Sau khi mở rộng, Thị trấn Đầm Hà có diện tích 1.468,3 ha; quy mô dân số 10.188 người. Quy hoạch được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 2021 – 2025: Ưu tiên triển khai một số dự án trọng điểm tạo động lực phát triển như: xây dựng khu quảng trường, Trung tâm văn hóa -TDTT; xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp văn phòng, nhà ở; xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực phía Nam và Đông Nam thị trấn; xây dựng các khu đô thị, cụm công nghiệp; xây dựng mở rộng nghĩa trang đô thị, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nâng cấp nhà máy cấp nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, cầu kết nối 2 khu đô thị bờ Đông và bờ Tây sông Đầm Hà.v.v. Giai đoạn 2025-2030, Tập trung triển khai, hoàn thiện các tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2010/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa XIII  về phân loại đô thị đưa thị trấn Đầm Hà trở thành đô thị loại IV. Giai đoạn 3030 – 2050, Huy động nguồn lực tiếp tục triển khai và hoàn thiện Quy hoạch Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà, bên cạnh đó thực hiện chỉnh trang, duy trì sự ổn định của các dự án, công trình đã thực hiện trong giai đoạn trước.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo đơn vị tư vấn và các phòng ban liên quan tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong BCH, hoàn thiện các quy hoạch, đồ án. Trong đó, nhấn mạnh cần phân tích rõ hiện trạng, những hạn chế, tồn tại, nhu cầu phát triển, lựa chọn phương án tối ưu để triển khai thực hiện; phân tích các tiêu chuẩn, số liệu tuyệt đối về diện tích, dân số, những vấn đề phát sinh sau mở rộng, các giải pháp để thực hiện triệt để các vấn đề phát sinh; lộ trình thực hiện. Đối với Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà; Quy hoạch Quảng trường 28/1, đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện tờ trình. Trong đó cần thống nhất các nguyên tắc đảm bảo thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch Khu dân cư phía Nam trung tâm Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quy hoạch Quảng trường 28/1 với quy hoạch chung của huyện; đảm bảo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng; phân tích kỹ hơn các chỉ số tăng giảm trong cơ cấu sử dụng đất. Cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng theo quy hoạch phải đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư. Bổ sung trong tờ trình các giải pháp để thực hiện quy hoạch, xác định lộ trình thực hiện cụ thể.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời