Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười ba

Trong 1,5 ngày (16-17/12/2021), Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tổ chức hội nghị lần thứ 13 (kỳ họp mở rộng) để thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và  phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và một số chỉ tiêu chủ yếu, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách huyện năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị, có các đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của huyện năm trong 2021 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tiếp tục ưu tiên cao công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; triển khai tích cực phương châm “3trước “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở  triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công trên mọi phương diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% (thuộc nhóm một trong bốn địa phương của tỉnh đạt tỷ lệ 100%).  Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với các lĩnh vực sản xuất cơ bản đạt được theo kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ thu, với kết quả ước đạt 215 tỷ đồng, bằng 168% dự toán tỉnh giao, bằng 119% dự toán huyện. Tiếp tục rà soát tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện. 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 03/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Đầm Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH bền vững; giữ ổn định kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu kép để duy trì tốc độ tăng trưởng; tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư mở rộng quy mô nền kinh tế; duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách xã hội; duy trì, nâng cao kết quả giảm nghèo, chất lượng đời sống của nhân dân; nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường trật tự kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an toàn trật tự xã hội.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện ủy về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện ủy về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầy tư công năm 2022 và một số nội dung liên quan đến đầu tư công, bố trí vốn, kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trong thực hiện nhiệm vụ công tác, công vụ được giao; đánh giá cao những kết quả mà các ngành, các địa phương, nhân dân toàn huyện đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới các cấp, các ngành trong huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND các cấp về phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2022; thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng cụ thể hóa kế hoạch phát triển KT-XH đến từng qúy để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn; Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành chi tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cướng QP-AN, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, chỉnh trang đô thị; phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; Tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác thanh tra, tư pháp; giải quyết khiếu nại tố cáo. Đối với các Tờ trình, Dự thảo NQ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh, ban hành thực hiện theo đúng kế hoạch.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời