Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 20/12, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo hiện trạng và kế hoạch triển khai chủ trương về quy hoạch vùng nuôi biển và phát triển thủy sản trên địa bàn huyện. Theo đó, ngay sau khi Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị, Kế hoạch về phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình từng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo định hướng chung; phê duyệt, triển khai  Quy hoạch tổng thể và 4 Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; chủ động triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản phù hợp vớintiềm năng, lợi thế và nhu cầu của huyện để thu hút vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế trên địa bàn. Thành lập tổ kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát nghiệm thu nguồn gốc giống đầu vào, hướng dẫn kê khai sản xuất ban đầu cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; thực hiện quan trắc môi trường, thu mẫu giám sát để cảnh báo sớm môi trường, tình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Giai đoạn 2016- 2021, tổng ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản đạt 154.392,031 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư. Toàn huyện hiện có 03 doanh nghiệp đầu tư sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích được giao 231,33 ha; 1.473 hộ gia đình/cá nhân sử dụng đất, mặt nước để triển khai thực hiện nuôi trồng thủy sản với diện tích 1.356,88 ha; 1.098 ô lồng nuôi cá biển;  45 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, trong đó 7 HTX sản xuất, nuôi trồng thủy sản đang hoạt động theo Luật HTX 2012; các xã đều có mô hình liên kết giữa các HTX hoặc Doanh nghiệp với người dân trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 46 trang trại đang hoạt động theo đúng Thông tư 02/2020/TT-BNN-PTNT, trong đó có 08 trang trại hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 767,8 ha đạt 61,92% KH bằng 90,6% CK. Tổng giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 320.650 triệu đồng (tăng 114.050 triệu đồng so với năm 2016).

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp, ngành, các đơn vị cần tiếp tục quán triển, triệt khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh, Công văn số 374 của Huyện ủy; rà soát tổng thể để có phương án cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả;  tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, giám sát, thanh tra, xử lí vi phạm; quản lý chặt chẽ các Quy hoạch nuôi trồng thủy sản, các đối tượng nuôi, không để phát sinh đối tượng nuôi không trong quy hoạch và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đối với kế hoạch phát triển thủy sản biển, rà soát, bổ sung kế hoạch hàng năm; tập trung cơ cấu, rà soát, sắp xếp lại vùng nuôi biển và phát triển thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; định hướng cho các hộ dân về phát triển thủy sản; tăng cường các cơ chế, chính sách hỗ trợ; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hậu cần phát triển thủy sản; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay thế vật liệu nổi sử dụng trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu phù hợp Quy chuẩn địa phương, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Điều chỉnh một số quy hoạch chi tiết; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Tỉnh và của Thường trực Huyện ủy; Chỉ thị của BTV Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022; Báo cáo tình hình tổ chức và biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời