Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15

Ngày 21/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đần Hà khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, những năm qua, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản, những sản phẩm nông sản có tính đặc thù địa phương để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Toàn huyện có 10 doanh nghiệp, 41 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác và 298 hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chế biến Nông – Lâm – Thủy sản. Trong 5 năm gần đây, cơ cấu kinh tế của huyện có bước chuyển dịch tích cực, dịch chuyển từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Lĩnh vực ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản chiếm 39,13%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 28,99%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 31,88%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến nói chung, công nghiệp chế biến Nông – Lâm – Thủy sản nói riêng trên địa bàn huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản vẫn mang tính nhỏ lẻ. Sản phẩm nông lâm nghiệp chủ yếu dưới dạng thô. Lượng sản phẩm sản xuất ra không ổn định. Hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản chủ yếu mang tính tự phát. Các loại hình dịch vụ hỗ trợ cho phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản chưa được thể hiện rõ nét, chưa rõ định hướng trong một tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu tổng quát Đề án nêu ra: Đến năm 2025, phát triển mạnh mẽ dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội huyện nhanh và bền vững; lấy phát triển 02 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm động lực thu hút nhà đầu tư và làm đầu tàu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh; bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Đầm Hà trở thành huyện có chất lượng dịch vụ cao đáp ứng yêu cầu sản xuất, chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản sạch, thân thiện, an toàn cung cấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, quan tâm phát triển các dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân; khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ cơ bản với chất lượng cao như: thương mại, khách sạn nhà hàng, kinh doanh tài sản, bất động sản, dịch vụ tài chính…, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đặt ra. Đề án cũng xác định đối tượng, phạm vi, quan điểm, kinh phí, mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về đánh giá thực trạng, phạm vi, quna điểm, định hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án. Trong đó, đối với đánh giá về tình hình, nguyên nhân chủ yếu đánh giá trên 3 mặt: dịch vụ, chế biến nông – lâm – thủy sản; đóng góp của nông – lâm – thủy sản đối với sự phát triển của địa phương, tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Về quan điểm, định hướng: phát triển dịch vụ và chế biến nông – lâm – thủy sản phải tận dụng được tiềm năng, lợi thế và tiếp cận được với khoa học công nghệ và trình độ sản xuất mới, tiên tiến; gắn kết dịch vụ với chế biến  nông – lâm – thủy sản và ngược lại; ảnh hưởng của phát triển dịch vụ và chế biến nông – lâm – thủy sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Về nhiệm vụ, giải pháp tập trung làm rõ 6 nội dung: Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ; Phát triển các sản phẩm nông – lâm – thủy sản thế mạnh; quy hoạch và đầu tư nguồn lực cho phát triển dịch vụ và chế biến nông – lâm – thủy sản; Thu hút đầu tư, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, truyền thông và phát triển thị trường; Nâng cao hiệu quả công tác của cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; Thông báo Kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề các đại biểu và nhân dân quan tâm.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời