Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Chiều ngày 15/2, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV nhằm thảo luận, đánh giá, quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện đã trình bày các tờ trình của UBND huyện về việc xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án công trình đầu tư công giai đoạn 2023 – 2025; Tờ trình về việc phân bổ chi tiết hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện; Tờ trình về việc xin ý kiến phê duyệt điều chỉnh dự toán, phân bổ ngân sách năm 2023; Tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án căn cứ chiến đấu huyện Đầm Hà giai đoạn 1. Thủ trường Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã trình bày tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung công tác kiểm tra giám sát theo chương trình công tác năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất về mặt chủ trương các nội dung điều chỉnh tại các tờ trình của UBND huyện và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện các nội dung trình HĐND huyện đảm bảo theo trình tự, thẩm quyền, đúng các quy định; UBND huyện chỉ đạo đảm bảo nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ hiệu quả, khắc phục được các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công; Đối với nội dung về phân bổ kinh phí nông thôn mới cho các xã đề nghị cần phải thực hiện theo đúng quy định về đầu tư; tiếp tục đề nghị tỉnh phân bổ các nguồn lực từ các đề án giáo dục, nông thôn mới năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ, kiến nghị tỉnh cho thực hiện các cơ chế đặc thù đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị định số 27 của Chính phủ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện chỉ đạo để thẩm tra, thảo luận và quyết nghị các nội dung đảm bảo triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn.

                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)