Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà

Ngày 31/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 20) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị,các đại biểu đã cho ý kiến vào  một số nội dung trình kỳ họp HĐND huyện: Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về việc xin ý kiến điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2024; Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện về việc xin ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện về việc xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, công trình đầu tư công. Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy trình, trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành các bước bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà thống nhất về mặt chủ trương đối với các tờ trình của UBND huyện liên quan đến công tác đầu tư công. Đồng chí Bí Thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện điều hành thảo luận làm rõ để tổ chức triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả; riêng đối với dự án nâng cấp trường THCS thị trấn Đầm Hà cần đẩy nhanh tiến độ, thanh lý tài sản, tháo dỡ và triển khai thi công tranh thủ vào thời gian học sinh nghỉ hè, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công nhất là thời gian học sinh trở lại trường học; các quy định về thanh lý tài sản cần bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện. Đối với 10 dự án liên quan đến giao thông cần triển khai đảm bảo tiến độ theo chủ trương của tỉnh hoàn thành trước 15/10/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân hiểu được mục đích ý nghĩa của công trình, vận động GPMB để triển khai các dự án ngay sau khi tỉnh ban hành Đề án về giao thông Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                     Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)