Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội Khuyến học các huyện trong tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12/3, tại huyện Đầm Hà đã diễn ra hội nghị giao ban Hội khuyến học các huyện trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học các huyện trong tỉnh.

Năm 2020, Hội Khuyến học các huyện trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”, nhiều gia đình, dòng họ đã chủ động, tích cực, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; thành lập chi hội khuyến học, tạo điều kiện để con em có điều kiện tham gia học tập. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, số hội viên khuyến học ngày càng gia tăng. Hội khuyến học các huyện trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác vận động, xây dựng và phát huy hiệu quả quỹ khuyến học. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trao quà tết cho học sinh vùng khó khăn, khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Các Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả qua đó góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước, tập huấn chuyển giao kỹ thuật về nông nghiệp, nông thôn mới  cho các học viên. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, phát triển sâu rộng.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin về kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020

Năm 2021, Hội Khuyến học các huyện trong tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Gắn  phong trào thi đua của Hội Khuyến học các cấp với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”, tạo thêm nhiều học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh có thành tích xuất sắc.

                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)