Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội Cựu chiến binh huyện Đầm Hà, dấu ấn một chặng đường

Nhiệm kỳ qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh huyện Đầm Hà vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Hội CCB huyện Đầm Hà và các chi hội đã triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đầm Hà lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

Hội Cựu chiến binh huyện Đầm Hà hiện có 1.345 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 12 cơ sở Hội. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Hội CCB huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định về chính trị và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB các cấp trong huyện đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân; do đó cán bộ hội viên Cựu chiến binh luôn đoàn kết, trung thành, kiên định, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, tiếp tục khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. 5 năm qua, Hội đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các ban ngành triển khai, thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở chủ yếu là tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình và tranh chấp dân sự; phát huy uy tín và kinh nghiệm, kịp thời giải tỏa những mâu thuẫn xung đột trong cộng đồng dân cư và trong nội bộ góp phần giữ gìn đoàn kết cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Hội đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp được 175 hội viên mới, tăng 49 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu đảm nhiệm cán bộ Hội cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, hàng năm 100% cơ sở Hội đạt TSVM; từ 93% – 95% chi Hội đạt TSVM và từ 96 – 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giúp nhau làm giàu chính đáng, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia, đã có những mô hình làm kinh tế hiệu quả ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, hộ gia đình do Cựu chiến binh làm chủ như: đầu tư nuôi tôm đầm, nuôi vịt thương phẩm và vịt lấy trứng, trồng cây ăn quả, sản xuất kinh doanh vật liệu và dịch vụ xây dựng, mở rộng kinh doanh ăn uống… Hội duy trì 01 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và 01 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng. Đến nay, toàn huyện có 01 doanh nghiệp vừa kinh doanh vật liệu xây dựng vừa nuôi trồng hải sản, 02 hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng, 14 trang trại, 59 gia trại, 38 hộ kinh doanh dịch vụ do Cựu chiến binh làm chủ với tổng số vốn trên 30 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt gần 15 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 400 lao động địa phương. Tiêu biểu là các cựu chiến binh: Nguyễn Minh Thủy xã Quảng Tân, Nguyễn Xuân Phương và Tô Văn Hùng xã Đại Bình…

Các mô hình làm kinh tế mang lại hiệu quả cao

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập đời sống, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể mở các lớp tập huấn về kiến thức làm kinh tế, tập huấn giảm nghèo, tập huấn khuyến nông – khuyến ngư, tập huấn kiến thức xây dựng NTM… để các hội viên tham quan mô hình và học tập kinh nghiệm từ thực tế. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh huyện cũng đã tranh thủ các nguồn lực, hướng dẫn hội viên vay vốn Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm có hiệu quả, nhờ đó hội viên đã có nguồn vốn để phát triển kinh tế. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” đã đạt được kết quả tốt, trong 5 năm qua đã có 49 hộ hội viên CCB nghèo được thoát nghèo, đến hết năm 2021 toàn Hội không còn hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu tăng gần 10% so với năm 2016.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong nhiệm kỳ qua, Hội viên Hội CCB huyện nhà còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các Doanh nghiệp, HTX, các trang trại, gia trại do CCB làm chủ sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tham gia chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP”. Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là phong trào CCB tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều phần việc mang lại hiệu quả thiết thực như: tự nguyện hiến đất, hiến tường rào, đóng góp tiền của, ngày công, sửa chữa nạo vét kênh mương để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới góp phần tích cực giúp các địa phương về đích trong “Xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh”, “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Tiêu biểu là tuyến đường NTM xã Quảng Tân, Đại Bình… Hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân xã Tân Bình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018; xã Quảng An, Quảng Lợi phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019; xã Quảng Lâm đạt chuẩn NTM năm 2020; xã Quảng Tân phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Đầm Hà, Tân Lập đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2021; Huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM năm 2020. Giúp đỡ 02 thôn Châu Hà và An Bình xã Quảng Lợi thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn diện 135; tuyên truyền vận động 26 hộ nghèo do thiếu hụt các tiêu chí về nhà ở, thu nhập, sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh… phấn đấu thoát nghèo.

Phong trào “Thắp sáng đường quê” được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng

Phong trào “Thắp sáng đường quê” được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng bằng việc thực hiện lắp đặt bóng đèn với tổng kinh phí 2.088,09 triệu đồng, giúp chiếu sáng 95,51 km cho 7.238 hộ dân và 119 cơ quan, trường trạm, nhà văn hóa; trong đó CCB đóng góp 298,35 triệu đồng và 1.354 công lao động. Nhờ những việc làm thiết thực đó, diện mạo đời sống nông thôn đã có phần khởi sắc. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái giai đoạn 2 cho 4 xã (Dực Yên, Quảng An, Quảng Tân, Tân Bình) đạt được kết quả tốt.

Xây mới và sửa chữa nhà dột nát cho các hộ Cựu chiến binh gặp khó khăn

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà các CCB trên địa bàn huyện còn làm tốt nghĩa tình đồng đội. Các hoạt động tình nghĩa trong toàn Hội luôn được phát huy, thiết thực và hiệu quả; xứng đáng với bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và hội viên Cựu chiến binh góp tiền, góp công sức xây mới và sửa chữa nhà dột nát cho các hộ cựu chiến binh gặp khó khăn. Ủng hộ Chương trình xây dựng cầu dân sinh cho bản Cấu Phùng; Chương trình những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới ủng hộ xã Quảng Sơn huyện Hải Hà… Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh còn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức các hoạt động tháng thanh niên với nội dung sáng tạo phù hợp với tình hình cơ sở; tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ tổ chức được 111 buổi nói chuyện truyền thống cho 11.234 người tham gia. Cùng với đó, hội còn phối hợp mở các lớp bồi dưỡng cho các đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã chỉ đạo các cơ sở tập trung tuyên truyền công tác bầu cử; vận động hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia bầu cử. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia và làm tốt nhiệm vụ được giao ở các Ban bầu cử, tổ bầu cử và lực lượng bảo vệ bầu cử ở các cơ sở. Hội còn tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “ Chống dịch như chống giặc” theo hướng mỗi CCB là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh. Hội Cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội cử cán bộ, hội viên tham gia các tổ, đội công tác tuyên truyền, khai báo y tế, đo thân nhiệt, trực chốt kiểm soát dịch bệnh tại 61 tổ công tác của các xã, thị trấn, 01 tổ kiểm soát liên ngành của huyện với 85 đồng chí. Cán bộ, hội viên tham gia các tổ, đội phòng, chống dịch ở 76 thôn, bản, khu phố: 115 người; 11 đồng chí cán bộ Hội trong BCĐ các cấp. Tham gia trực bảo đảm hậu cần tại khu cách ly tập trung của huyện 3 đợt 10 đồng chí trong 20 ngày.

Hội tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bước vào nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội CCB huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phấn đấu hàng năm trên 90% cơ sở Hội và trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% “Hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”.

Với chủ đề công tác năm, năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covd-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Phát huy  những thành tích đã đạt được, tin tưởng rằng các thế hệ Cựu chiến binh huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)