Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến 7.439 điểm cầu trong toàn quốc với hơn 959 nghìn  cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm hành chính huyện có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện; đảng viên các Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Chính quyền, Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, Trường THPT Đầm Hà, đảng viên các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Cán bộ, đảng viên các xã, thị trấn dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 7.439 điểm cầu trong toàn quốc với hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên dự học tập

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm hành chính huyện

Trong thời gian hai ngày diễn ra hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”, “Những nội dung cốt lõi trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII”, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Lập dự hội nghị tại điểm cầu xã

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cán bộ, đảng viên Thị trấn Đầm Hà lắng nghe các nội dung quán triệt

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, quán triệt một số nội dung sau hội nghị

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, ngay sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo và Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở tiếp tục bám sát Kế hoạch số 43 của BTV Tỉnh ủy để triển khai, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và phải hoàn thành trước ngày 30/5. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Đồng thời, phải coi đây là công việc thường xuyên, thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Trung tâm Truyền thông tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở nhanh chóng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là luôn tin tưởng, ủng hộ các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội khẩn trương rà soát, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, đảm bảo tính thống nhất từ tỉnh tới cơ sở và đầy đủ những nội dung yêu cầu, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, phân công trách nhiệm và tiến độ để tổ chức thực thi một cách hiệu quả. Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn. Trong quá trình thực hiện, phải chú ý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của quá trình thực hiện Nghị quyết; cùng với đó là truyền thông kết quả, thành quả, thành tựu trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng ý chí tự lực, tự cường, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh sẽ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021, tổ chức thành công các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Quảng Ninh quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)