Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 12

Sáng ngày 3/3/2020, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020 với nội dung gồm: điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách khối xã, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tổng nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh và phương án phân bổ nguồn vốn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiện, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận và 100% đại biểu đã quyết nghị thông qua việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020 của UBND huyện.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào chức danh Ủy viên UBND huyện

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành các bước, quy trình, quyết nghị đồng ý việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV đối với ông Dương Quang Phu, do nghỉ hưu theo chế độ quy định và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả là 100% đại biểu HĐND huyện tham gia kỳ họp đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; ông Tạ Hữu Tuất, Trưởng Phòng VH&TT huyện; ông Tô Thanh Thăng, Chánh VP HĐND, UBND huyện vào chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà