Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND Huyện tổ chức kỳ họp bất thường

Chiều ngày 16/9/2019, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để thông qua các Nghị Quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyệ ủy (Đại Biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Huyện) dự và phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các tờ trình của UBND huyện về 3 nội dung quan trọng, như: Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước huyện quản lý giai đoạn 2016 – 2020 gồm các dự án: Điều chỉnh đầu tư vào các tuyến đường phố Bắc Sơn, tuyến cống thoát nước thải chính phố Bắc Sơn, để đầu tư bổ sung cải tạo sửa chữa trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, nâng cấp mở rộng trụ sở UBND xã Dực Yên phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 5/2020.

Quy hoạch chi tiết 1/1000 về nuôi trồng thủy sản tập trung, bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà. Trong đó, tổng diện tích quy hoạch chi tiết nuôi bãi triều và mặt nước biển là 1.133ha.

Các đại biểu thảo luận

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã được nghe tờ trình của UBND huyện về việc thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân) giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, phương án sắp xếp, sáp nhập là: Nhập nguyên trạng đơn vị hành chính xã Quảng Lợi (diện tích tự nhiên 9,39 km2, dân số 2569) vào xã Quảng Tân để thành 1 đơn vị hành chính xã là Xã Quảng Tân. Đơn vị hành chính sau khi nhập có diện tích 15,4km2, dân số 5.644 người, có 11 thôn, gồm: Thôn Tân Thanh, Tân Đông, Tân Hợp, Tân Hòa, Tân Liên, Tân Đức, Trung Sơn, Thanh Sơn, Châu Hà, An Bình, An Lợi. Trước đó, Tại 2 xã đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Kết quả số cử tri tán thành tại các địa phương: Xã Quảng Lợi đạt 84%; xã Quảng Tân đạt 99%.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (Đại Biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Huyện) nhấn mạnh: Việc sáp nhập 2 xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với thực tiễn; bảo đảm hoàn thiện thể chế, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đối với Quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung, Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn bám sát Luật quy hoạch của Quốc Hội, đảm bảo đầy đủ ý kiến của các sở ngành cấp Tỉnh, quy hoạch phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản của Tỉnh.

Đối với 2 công trình đầu tư bổ sung là cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và trụ sở UBND xã Dực Yên, đồng chí đề nghị cần triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công để phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 5/2020.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với Ông Tô Xuân Lợi; bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Phạm Văn Bình.

Biểu quyết thông qua các Nghị Quyết

Sau khi thảo luận, với tinh thần công khai, dân chủ, trách nhiệm, 100% các Đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

                                                                     Tiến Cường – TTTT&VH