Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Uỷ ban nhân dân huyện

Sáng ngày 13/12, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban Uỷ ban nhân dân huyện để nghe báo cáo về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo Nghị Định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Báo cáo, đề xuất kết quả thực hiện kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan chậm quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5991/UBND-TH5 ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung về triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện, đồng trí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Xây dựng mô hình điểm để làm cơ sở nhân rộng. Tập trung đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho hộ nông dân để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của việc trồng cây ăn quả. Xác định quy mô vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung, tổ chức sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu, đảm bảo chất lượng nguyên liệu cây ăn quả gắn với chế biến, tiêu thụ. Đồng thời nâng cao năng lực chế biến và bảo quản quả. Đặc biệt cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả chủ lực.

                                                                         Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)