Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 23/9, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về đề xuất nhu cầu và thống nhất phương án triển khai kế hoạch đầu tư công đối với các dự án công trình xây dựng cơ bản năm 2023 trên địa bàn huyện.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đối với các công trình, dự án trên địa bàn các xã cần huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, các xã cần có thủ tục báo cáo xin chủ trương đầu tư. Đối với công trình thuộc thẩm quyền của xã phê duyệt, quyết định đầu tư, các xã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo Luật Đầu tư công. Trong đó, những công trình nông thôn mới có thể sử dụng nguồn vốn bổ sung năm 2022 phải có bước chuẩn bị thật kỹ, trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ, bổ sung để triển khai thực hiện. Đối với công trình vốn đầu tư năm 2023, chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư, trước 30/10 phải phê duyệt toàn bộ dự án, công trình NTM năm 2023; chậm nhất ngày 5.10 phải cung cấp toàn bộ quy hoạch liên quan đến dự án và nhu cầu mở rộng đất đai để xây dựng kế hoạch sử dụng đất chuẩn bị cho danh mục dự án thu hồi đất năm 2023. Đối với các công trình bổ sung Nghị quyết 50 và công trình xây dựng NTM, Phòng Tài chính & Kế hoạch khẩn trương tham mưu danh mục công trình giao Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư, danh mục công trình giao các xã làm chủ đầu tư.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)