Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, đã huy động được sự tích cực, chủ động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền về công tác dân vận được tăng cường thực hiện. Cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác. Năm 2022, toàn huyện đăng ký thực hiện 183 mô hình dân vận khéo, trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 87 mô hình cấp huyện, 96 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình tập trung vào việc khéo vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chương trình giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất cải thiện đời sống cho người dân; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng trong sạch, vững mạnh.

Mô hình biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh của Hội LHPN huyện

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đó là mô hình Khối dân vận xã Quảng Tân đã tuyên truyền vận động nhân nhân phát triển kinh tế với 457 hộ dân đăng ký hộ SXKD giỏi, hỗ trợ gúp đỡ 16/17 hộ thoát nghèo; vận động 168 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu cho 8 công trình Nông thôn mới và các công trình trên địa bàn xã. Hay như mô hình tham gia liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu Ngan sao Đầm Hà của anh Đinh Văn Thắng, phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà. Anh Thắng đã liên kết với 7 hộ nông dân cung cấp trứng cho HTX, với công suất đạt 96.000 quả trứng/năm, ấp mở 76.800 con ngan giống/ năm, cung cấp ngan sao giống cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho trên 10 lao động của địa phương. Nhiều mô hình dân vận khéo của Khối dân vận các xã phát huy hiệu quả như: Hội Phụ nữ xã Quảng Tân: “duy trì có hiệu quả các hố ủ vi sinh; thành lập CLB rèn luyện sức khỏe”; Đoàn Thanh niên xã Tân Bình xây dựng “Tuyến đường hoa” tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp; Hội LHPN xã Dực Yên mô hình “Khéo tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại thôn Yên Sơn, trồng và chăm sóc con đường hoa tại thôn Tây; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”; Mô hình hố ủ rác thải hữu cơ thành phân vi sinh của Hội LHPN huyện; Mô hình tuyến đường văn minh, không rác thải của Đoàn thanh niên xã Đầm Hà…

Hội viên phụ nữ xã Dực Yên chăm sóc con đường hoa

Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”gắn với vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn được các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp với LLVT đẩy mạnh. Tiêu biểu mô hình  “Sáng đường, sáng ngõ, an toàn giao thông, an ninh thôn xóm” của Hội CCB các xã Đại Bình, xã Quảng An và Quảng Lâm…

Đoàn viên thanh niên xã Đầm Hà trồng chăm sóc hoa tại tuyến đường văn minh, không rác thải

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện sáp nhập đối với 12 thôn, bản và đổi tên 4 thôn, với sự đồng thuận cao nhất trí cao. Sau khi sáp nhập, toàn huyện huyện giảm 6 thôn, bản. Tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo phương châm “Dân tin-Đảng cử” với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 91,4%, thực sự là ngày hội của Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tăng cường, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đầu năm 2022, khối MTTQ và các tổ chức chính trị huyện lựa chọn triển khai mô hình “Dân vận khéo” tại xã Quảng An nhằm thay đổi nhận thức của người dân về rác thải, công tác vệ sinh môi trường, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bắt tay triển khai thực hiện mô hình, khối MTTQ và các tổ chức chính trị huyện gặp không ít khó khăn do nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn có mặt hạn chế. Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ” Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện cùng với xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn, cử cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các mô hình. Nổi bật là Hội LHPN huyện phối hợp UBND huyện xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh ủ rác làm phân bón hữu cơ. Trong đó có 118 hộ gia đình tại xã Quảng An tham gia, mô hình được triển khai đồng loạt hiệu quả, được người dân hưởng ứng tích cực. Hội đã mời chuyên gia hướng dẫn trực tiếp cho các hộ gia đình về cách thức thực hiện mô hình “Hố ủ vi sinh”. Thực hiện hỗ trợ các trang thiết bị  như: nắp ủ, chế phẩm sinh học, vận động xã hội hóa 5,9 tấn xi măng, 11.800 viên gạch tổng giá trị 118 triệu đồng. Kết quả 100% các hộ gia đình được tập huấn, hỗ trợ nguyên vật liệu đã triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn kỹ thuật. Bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Cùng với hội LHPN, Đoàn Thanh niên huyện đã triển khai hỗ trợ xây dựng 12 nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá 58 triệu đồng cho người dân trên địa bàn xã. Hội Cựu chiến binh huyện triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 thôn Nà Cáng và Nà Bá với chiều dài 4km trị giá 50 triệu đồng. Hội Nông dân cũng đã xây dựng các mô hình dự án phát triển kinh tế thu hút người dân tham gia, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang trong thực hiện; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, góp phần đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy nội lực trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)