Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 6/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn dự kiến triển khai trong năm 2022 theo Công văn số 2491/SXD-QLN&TTBĐS ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng; Báo cáo rà soát công tác phân loại đô thị loại V theo Công văn số 2357/SXD-KTHT&PTĐT ngày 26/6/2022 của Sở Xây dựng về việc phối hợp rà soát công tác phân loại đô thị loại V trên địa bàn tỉnh; Báo cáo bổ sung, hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng đất bằng nguồn ngân sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến năm 2020, 2021 theo Công văn số 1231/VP.UBND ngày 30/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; Báo cáo kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 – 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo Công văn số 3503/TNMT-BVMT ngày 29/6/2022 của Sở Tài nguyên & môi trường.

Phòng Tài chính – kế hoạch báo cáo một số nội dung liên quan

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện thống nhất danh mục các dự án nhà ở trên địa bàn huyện, phòng Kinh tế hạ tầng hoàn thiện báo cáo tài chính; rà soát, bổ sung nội dung đánh giá đô thị loại IV. Đối với các dự án sử dụng đất bằng nguồn ngân sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến năm 2020, 2021, cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến, bổ sung một số nội dung đánh giá về tiến độ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, hoàn thiện báo cáo. Đối với kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 – 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, các cơ quan chuyên môn tham mưu hoàn thiện báo cáo, đăng ký danh mục dự toán.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo công tác quản lý đất đai, quy hoạch tại thửa đất số 46 tờ bản đồ số 05 tại thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập theo nội dung chỉ đạo của Huyện ủy theo Công văn số 649-CV/HU ngày 1/7/2022; Báo cáo công tác hoàn thiện đề án tự chủ; báo cáo việc ban hành Quy chế điều động, chuyển đổi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường học công lập trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)