Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 7/11, Thường trực Tỉnh ủy đã họp giao ban để nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật từ thời điểm tháng 6/2022 đến nay cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh.

Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật từ thời điểm tháng 6/2022 đến nay, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 665-TB/TU ngày 11/8/2022 của Tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến hết năm 2023, tiến hành thanh tra toàn diện đối với tất cả các dự án có sử dụng đất trên địa bàn chưa thực hiện thanh tra ở cả 2 cấp tỉnh và huyện. Thanh tra tỉnh rà soát trên cơ sở báo cáo của địa phương. Giao Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra. Thực hiện tổng rà soát các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh có sử dụng nguồn kinh phí tài trợ, nguồn lực ngoài ngân sách dưới mọi hình thức. Trọng tâm tập trung vào các thành phố, thị xã, các khu kinh tế, các địa phương có các tuyến giao thông trọng điểm, chiến lược vừa được hoàn thành. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát UBND các cấp trong việc lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lập, thẩm định quy hoạch phân khu của các địa phương. Ngoài các dự án đã rà soát báo cáo, nếu phát hiện thêm dự án mới chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các dấu hiệu sai phạm, chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ. Tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực này, công khai các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra toàn diện các dự án có sử dụng đất không chỉ nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực này mà còn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về kế hoạch sử dụng bên chế từng năm, lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

Tin: Theo Báo Quảng Ninh Ảnh: Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)