Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 10/6, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, giáo dục và đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Theo đó, 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 4.559 tỷ đồng, bằng 46,4% KH, bằng 118,2% CK. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, bằng 115,2% CK. Giá trị công nghiệp – xây dựng đạt 1.328 tỷ đồng, bằng 44,6% kế hoạch, bằng 117,1% CK. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.492 tỷ đồng, bằng 47,1% KH, bằng 122,9% CK. Lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện đạt 36.300 lượt khách, bằng 120,2 % cùng kỳ, bằng 67,22% kế hoạch năm 2024. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn thư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin được quan tâm đầu tư. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo. Trong đó bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kết luận của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác quý II để kiểm đếm, đánh giá kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Trên cơ sở đó có các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện, gắn với các giải pháp, kế hoạch thực hiện Kết luận số 1141-KL/TU ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ khó, vướng mắc, chậm tiến độ. Chủ động, kịp thời điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế – xã hội để có giải pháp hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả, tiến độ triển khai đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ năm học 2024 – 2025; Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công tác tổ chức – cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)