Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 29/4, Thường trực Huyện ủy đã họp nghe báo cáo về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì cuộc họp.

Cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, Thường trực Huyện uỷ yêu cầu phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện quan tâm đến mô hình dự án giảm nghèo; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo việc làm cho người dân trong diện hộ nghèo, cận nghèo; Yêu cầu đảm bảo tính thống nhất các chỉ tiêu trong chương trình. Hỗ trợ BHYT và các loại dịch vụ y tế khác….

Đối với chủ trương Quy hoạch chia lô khu dân cư (xen cư) thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình. Thường trực Huyện uỷ đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm thông báo Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy về việc giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đại Bình để đảm bảo các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn.

Đại biểu cho ý kiến đóng góp

Báo cáo kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2022 chỉ rõ đến ngày 27/4 thu ngân sách trên địa bàn đạt 31.458 triệu đồng, đạt 17% dự toán tỉnh giao, bằng 64% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5 khoản thu đạt và vượt tiến độ tỉnh giao: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu tiến cho thuê mặt đất, mặt nước, thu thuế thu nhập cá nhân, thu ngân sách. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh, huyện về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách; đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo thời gian, tiến độ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư công phấn đấu giải ngân đến 30/6 đạt 50%, đến ngày 30/9 đạt 80%, đến 31/12 đạt 100% kế hoạch vốn, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường,TUV,Bí thư Huyện ủy kết luận nội dung cuộc họp

Cũng trong chương trình cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã cho ý kiến về chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sản xuất rau an toàn, rau cao cấp theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân; Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài huyện Đầm Hà năm 2022; Công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

                                                                             Thu Hiền ( Trung tâm TT-VH)